Profesní životopis

Po ukončení studia na PedF UK oboru speciální pedagogika v roce 1986 jsem se věnovala rozvoji komunikačních a posléze školních dovedností dětí, tedy čtení psaní a rozvoji matematických představ.

Své zkušenosti jsem získávala naposledy jako speciální pedagog na pozici poradenského pracovníka v PPP (2006 - 2019); před tím na pozici školního speciálního pedagoga na základní škole (1996 -2006); v letech 2010 – 2012 jsem spolupracovala s britskou školou jako poradce pro český program, kdy jsem se spolupodílela na tvorbě koncepce českého programu v oblasti stimulace čtenářských, psacích a matematických dovedností a poskytovala metodickou podporu pedagogům i rodičům při práci s dětmi. V minulosti jsem pracovala i s dětmi s poruchami řeči a komunikace i dětmi s kombinovanými vadami

Za roky své praxe jsem prošla mnoha školeními a programy. Sama také předávám své zkušenosti pedagogům, kolegům, studentům i rodičům. Vidím na svých klientech, co na koho funguje a co ne a tyto výsledky opakovaně ověřuji. Sleduji současné odborné poznatky a trendy, které vyhodnocuji v kontextu se svými zkušenostmi a při práci se svými klienty. Nepoužívám různé stimulační programy na Vaše dítě, ale vytvářím stimulační program pro Vaše dítě. Díky bohaté profesní zkušenosti mohu tak vytvářet výukové postupy ve čtení, psaní i počítání, které odpovídají individuálním potřebám dítěte či studenta.

Efektivní výukové postupy potřebuje každé dítě, nejen to, které je ohroženo rizikem potřeby speciálních vzdělávacích potřeb, nebo jsou mu již diagnostikovány.

Lektorská a publikační činnost, která souvisí s problematikou:

 • Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha
 • Příležitostná lektorka v oboru vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na čtení, psaní, matematické představy, komunikační dovednosti, (IPPP/NÚV, PedF UK, Štátny pedagogický ústav, Bratislava, SR, Multikulturní centrum Praha, Člověk v tísni, NIDV, Nová škola, JABOK … v průběhu posledních 20 let)
 • Autorka metodiky online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností - www.vcelka.cz
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0497-8.
 • WOLFOVÁ, Renata. Výuka matematiky na základní škole, aneb když se dětem nedaří. Školní poradenství v praxi [online]. 2016, 2016(6), [cit. 2019-08-11]. Dostupné například zde
 • WOLFOVÁ, Renata. "Včelka" - osobní trenér čtení, domácí i školní využití. Školní poradenství v praxi [online]. 2016, 2016(2), [cit. 2019-08-11]. Dostupné zde

Účast na profesně zaměřených seminářích – výběr:

 • FIE I – Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina – základní 80 výukových hodin, lektorka doc. Věra Pokorná
 • Trénink jazykových schopností podle Elkonina, lektorka prof. Mikulajová, Dr. Schöffelová
 • Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských dovedností, lektor doc. Erik Žovinec
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku, lektorka doc. Gabriela Seidlová Málková
 • Diagnostika struktury matematických schopností DISMAS, lektor Mgr. Traspe, Mgr. Skalková
 • Diagnostika školní připravenosti, lektor Mgr. Bednářová
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, lektor Mgr. Bednářová
 • Diagnostika matematických schopností a dovedností, lektor Mgr. Bednářová
 • KUPOZ, lektorka Dr. Kuncová
 • KUMOT, lektorka Dr. Kuncová