Organizace

Organizace a pravidla spolupráce

Posunutí termínu v den domluvené konzultace

Posouvání termínu v rámci dne již nebude s největší pravděpodobností možné vzhledem k navazujícím konzultacím dalších klientů. Pokud dojde ke zpoždění ze strany klienta, počítá se začátek konzultace od chvíle, na kterou byla konzultace domluvena. Pokud dojde ke zpoždění z mé strany, zaručuji klientům domluvenou plnou časovou dotaci nebo snížení jejich platby úměrně délce zpoždění.

Zrušení termínu

Pokud klient potřebuje domluvenou konzultaci zrušit, je vhodné to udělat co nejdříve, a to telefonicky nebo písemně pomocí SMS či e-mailem. Zrušení termínu 24h před začátkem konzultace je samozřejmě možné uskutečnit zdarma a domluvit si náhradní konzultaci. Pokud potřebujete termín vyšetření či konzultace z jakéhokoliv důvodu zrušit méně než 24h před domluvenou konzultací, můžete si rovněž domluvit náhradní termín, ale je nutné počítat se zaplacením poplatku 700 Kč za zrušený termín (cena hodinové konzultace).

Nemoc

Pokud je dítě nemocné, můžete konzultaci zrušit/přeobjednat. Můžete přijít i osobně bez dítěte nebo využít konzultaci po telefonu. Na tom bychom se domluvili podle individuální situace resp. etapy nácviku, aby Vaše návštěva nebo telefonická konzultace byla pro Vás přínosem.

Osobní údaje

Osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám, institucím. Anonymita klientů je plně dodržována.