Poskytuji následující služby

01

Předškolní věk – podpora školní připravenosti pro čtení, psaní a počítání - více

02

Školní věk - podpora rozvoje matematických představ - více

03

Školní věk – podpora čtení a psaní - více

04

Studenti a dospělí – podpora početních představ a dovedností - více

05

Studenti a dospělí – podpora čtenářských dovedností - více

06

Pro školy – přednášky a supervizní setkání - více

O mně

PaedDr. Renata Wolfová

Celý svůj profesní život se zajímám o problematiku čtení, psaní a počítání a více než 30 let se věnuji dětem i studentům s těmito obtížemi. V průběhu let jsem se seznamovala s novinkami v oboru, účastnila se mnoha dalších kurzů, spolupracovala s různými organizacemi na vzdělávacích projektech. Své zkušenosti jsem jako lektorka předávala pedagogům a kolegům ve školách a v poradenství.

Mé aktivity vyústily ve vlastní přístup k diagnostice a řešení výukových obtíží mých malých i velkých klientů, kterým pomáhám, ať už se jedná o obtíže plynoucí ze specifických poruch učení (dyskalkulie, dyslexie, dysortografie, dysgrafie) nebo jejich rizika či obtíže plynoucí z nevhodně zvolených výukových postupů pro dítě ve škole.

Jsem autorkou vlastních metodických postupů, vytvářím individuální stimulační programy pro děti na podporu čtení, psaní a počítání a stále mě to těší a baví. Nenabízím doučování, ale hloubkové a komplexní řešení problémů ve spolupráci s Vámi. Podrobný profesní životopis najdete zde

Po metodické stránce jsem spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtení a porozumění čtenému, která je hojně využívána na školách i v domácím prostředí. Jsem také autorkou osvědčené metodiky na podporu rozvoje početních představ, kdy při pedagogické intervenci využívám systematický, strukturovaný a multisenzoriální přístup (metoda S-M-S).

Po mnoha letech působení na školách i v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9 jsem se rozhodla odejít ze státního školství a začít intenzivně pomáhat těm žákům a jejich rodičům i studentům, kteří se opravdu chtějí v počítání, čtení a psaní posunout a své obtíže řešit komplexně.

Včelka

Ceník (od 1.9.2021)

Základní sazba

800

Základní hodinová sazba 50 - 60 minut

Vstupní vyšetření

max. 2400

Vstupní vyšetření a intervence při obtížích v matematice nebo se čtením a psaním (maximálně 3 hodiny)

Následná konzultace

800

Následná kontrolní konzultace 50 až 60 min

Telefonická konzultace 10 minut

0

Konzultace do deseti minut zdarma!

Telefonická konzultace 30 minut

400

Telefonická Konzultace do třiceti minut

Písemná zpráva

1200 - 1800

Písemně zpracovaná zpráva ze vstupního vyšetření, průběžná zpráva nebo závěrečná zpráva - dle rozsahu a náročnosti

Reference

Co říkají moji klienti

Před koncem páté třídy jsem s dcerou navštívila dr. Renatu Wolfovou. Dcera počítala jen s jednotkovými čísly, na vše potřebovala zrakovou oporu tabulek či vzorců a pomoc asistentky. Od paní doktorky si domů odnesla stovkovou síť a na míru sestavený postup, co procvičovat. Každý den jsem pak nastavila na stopkách 17 minut (tento čas byl dohodou mezi mnou a dcerou) a počítaly jsme. Za necelý měsíc sčítala a odčítala do sta. Načež jsme od paní doktorky dostaly těch sítí deset. :) Tisícovku si početně zautomatizovala za pouhé dva měsíce. Nyní nás čeká další meta, a to deset tisíc a násobilka. Těšíme se na její dosažení a hlavně na další setkání s paní doktorkou. Dceři i mně doslova přirostla k srdci. Za vše jí velmi děkujeme a přejeme jí mnoho úspěchů a sil na dosažení zázraku, který pro nás tvoří. Budeme se na Vás těšit v září.

Renata Novotná
ZŠ Měčín

Velmi děkujeme za vynikající seminář Matematika názorně nejen pro dyskalkuliky (sama jsem na něm byla dvakrát). Dozvěděli jsme se mnoho praktických rad, jak s žáky, kteří mají nějaké problémy, pracovat, aby pro ně matematika nebyla trápením. Kdyby se těmto dovednostem učili na vysokých školách studenti oboru učitelství pro 1. stupeň, měla by školská poradenská zařízení mnohem méně práce. Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a kéž by takových lidí, kteří se mohou zabývat praxí a ne papírováním, bylo více.

Vendula Čejková
Ředitelka školy
ZŠ a MŠ Měčín

Pro p.Wolfovou slova díků nestačí. Milá a lidská bytost s naprosto profesionálním přístupem a znalostmi. Její metoda je úžasná,zrovna tak jako ona. Velice nám pomohla a bez ní si nedokážu představit jak by dcera přestup na novou ZŠ zvládla. Ještě jednou velké díky a vřele všem, bez váhání, doporučuji!

Marta Chaudhry
ZŠ Stross

Váš zápal, zkušenosti a vhledy nás inspirovaly. Vaše metoda - jasná, logická, pochopitelná a efektivní nám dala naději a nástroj. Vaše vlídné vedení a životní nadhled nás pohladily po duši.

Magda Fleková
Zástupkyně ředitele
ZŠ Stross / Letohradská
Letohradská

Na semináři jsem měla možnost zažít, že dr. Wolfová má velký vhled do problematiky týkající se obtíží s porozuměním základům v oblasti matematiky. Odnesla jsem si mnoho podnětů do každodenní praxe a užitečný nástroj, který mohu využívat s dětmi, jež potřebují větší oporu při výuce. Nenápadná poznámka o vhodnosti a nevhodnosti genetické metody pro děti s určitými obtížemi ve mně vzbudila mnoho dalších otázek, a tak jsme se již během semináře s kolegy dohodli, že bychom totéž rádi s dr. Wolfovou absolvovali v oblasti českého jazyka a výuky čtení.

Markéta Mazlová

Proč s dítětem metodu používat dle PaedDr. Wolfové? Díky této ucelené metodě moje dcera začala chápat čísla a jejich velikost. Přestala se v číslech zrácet a bravůrně začala ovládat sčítá/odčítání v oboru 0-100. Pomocí této metody se mé dceři začalo dařit chápat nejen pozici číslic v čísle, ale též pochopila i výhody násobení a jeho použití v praxi. Velmi vřele doporučuji.

Markéta Jiránková